Θεατρική Παράσταση

«Άσπρο ? Μαύρο» (διασκευή του
δημοτικού τραγουδιού Του νεκρού αδελφού, βασισμένη σε αρκετά
σημεία στις βαλκανικές παραλλαγές του).