Εθισμός και Εξάρτηση στο Διαδίκτυο

 

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνήσει τον εθισμό και την εξάρτηση των παιδιών - εφήβων από το Διαδίκτυο.

 

 Στόχος μας είναι να εξετάσουμε το ποσοστό των παιδιών - εφήβων στο τόπο μας, οι οποίοι είναι εξαρτημένοι και εθισμένοι στο διαδίκτυο.

 

Να εμπλακούν οι μαθητές δημιουργικά στην παραγωγή της γνώσης, εξασφαλίζοντας την αυτονομία στη σκέψη, τη μάθηση και τη δράση τους.

 

Να γνωρίσουν πρόσωπα , να συνομιλήσουν μαζί τους, να περιηγηθούν και να δουν από κοντά τους χώρους δράσης τους, να αναλύσουν ερμηνευτικά τις πρωτογενείς πηγές.

Να καλλιεργήσουν τον τρόπο σκέψης και δράσης τους χαρακτηριστικό του οποίου θα είναι η συμμετοχή σε ομάδες, η αίσθηση συνδεσιμότητάς, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση των μελών τους. Έτσι, πιστεύουμε ότι η τάξη θα μετατραπεί σταδιακά σε κοινότητα δημιουργικής μάθησης.

 

διαβάστε την εργασία των μαθητών