Εσπερινοί λόγοι & διάλογοι

Προγραμματισμένες εκπομπές σχολικού έτους 2013-14

 

12 Ιανουαρίου 18.00 - 19.00  

 

09 Φεβρουαρίου 18.00 - 19.00

 

09 Μαρτίου 18.00 - 19.00

 

13 Απριλίου 18.00 - 19.00

 

11 Μαίου 18.00 - 19.00

 

08 Ιουνίου 18.00 - 19.00

 

22 Ιουνίου 18.00 - 19.00