ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:   « ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Εσπερινό σχολείο άνοιξε τις πύλες του για να υποδεχθεί τους μαθητές του. Η φοίτηση στο Εσπερινό Γυμνάσιο διαρκεί 3 έτη (τάξεις Α-Β-Γ), και στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο 4 έτη (τάξεις Α-Β-Γ-Δ). Τα Απολυτήρια Εσπερινού Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου είναι ισότιμα με τα αντίστοιχα των Ημερησίων Σχολείων (Δημοσίων και Ιδιωτικών). Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερις ή πέντε διδακτικές ώρες την ημέρα. Οι καθηγητές του Σχολείου είναι επιστήμονες ειδικευμένοι και καταξιωμένοι στην εκπαίδευση εργαζομένων μαθητών και ενηλίκων.

  • Οι 3 τάξεις του Εσπερινού Γυμνασίου αντιστοιχούν πλήρως με αυτές του Ημερησίου Γυμνασίου.
  • Οι τελειόφοιτοι της Α και Β τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου εγγράφονται αντίστοιχα στην Γ και Δ τάξη του Εσπερινού Λυκείου.
  • Πτυχιούχοι των ΤΕΛ, των ΤΕΣ, Α-κύκλου ΤΕΕ, Β-κύκλου ΤΕΕ και Σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ εγγράφονται στην Γ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  • Μαθητές των ΤΕΛ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει των Α τάξη καθώς και οι μαθητές της Β και Γ τάξης ΤΕΛ εγγράφονται επίσης στην Γ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  • Τελειόφοιτοι της Α τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου εγγράφονται σε ΕΠΑΣ.

Εφιστούμε την προσοχή σας για την περίοδο των εγγραφών και μετεγγραφών του σχολικού έτους 2013-2014.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : ΑΠΟ 2-9-2013 ΕΩΣ 11-9-2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ : ΑΠΟ 2-9-2013 ΕΩΣ 16-9-2013

Εκ της Διευθύνσεως

ΓΕΛΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ